Όροι χρήσης

Τελευταία ενημέρωση: 1/3/2023

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης (“Όροι”, “Όροι Χρήσης”) πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο www.doctorevolve.com (“Υπηρεσία”) που λειτουργεί από την Digital Evolve Ltd (“Εμείς” ή “Εμάς “).

Η πρόσβασή σας και η χρήση της Υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή σας και τη συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και άλλους που έχουν πρόσβαση ή χρησιμοποιούν την υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των Όρων, τότε δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Υπηρεσία και το αρχικό περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και η λειτουργικότητα της είναι και θα παραμείνουν αποκλειστική ιδιότητα της Digital Evolve Ltd  και των δικαιοπαρόχων της.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Η υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από την Digital Evolve Ltd.

Η Digital Evolve Ltd δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσιών τρίτων. Αναγνωρίζετε περαιτέρω και συμφωνείτε ότι η Digital Evolve Ltd  δεν είναι υπεύθυνη ή υπεύθυνη, άμεσα ή έμμεσα, για τυχόν ζημιές ή απώλειες που προκλήθηκαν ή υποτίθεται ότι προκλήθηκαν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από οποιοδήποτε τέτοιο περιεχόμενο, αγαθά ή διαθέσιμες υπηρεσίες σε τέτοιες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες.

Σας συμβουλεύουμε έντονα να διαβάζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίες τρίτων που επισκέπτεστε.

Λήξη

Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στην υπηρεσία μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εάν παραβιάσετε τους όρους.

Όλες οι διατάξεις των όρων οι οποίοι από τη φύση τους θα πρέπει να επιβιώσουν για τον τερματισμό θα επιβιώσουν στον τερματισμό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διατάξεις ιδιοκτησίας, αποποιήσεις ευθυνών εγγύησης, αποζημίωσης και περιορισμών ευθύνης.

Αποποίηση ευθυνών

Η χρήση της Υπηρεσίας σας είναι με μοναδικό κίνδυνο. Η υπηρεσία παρέχεται σε βάση “όπως είναι” και “ως διαθέσιμη”. Η υπηρεσία παρέχεται χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή πορείας απόδοσης.

Κυβερνητικός νόμος

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Κύπρου, ανεξάρτητα από τις διατάξεις περί σύγκρουσης νομικών.

Η αποτυχία μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή παροχή αυτών των Όρων δεν θα θεωρηθεί παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων θεωρείται άκυρη ή μη εκτελεστή από δικαστήριο, οι υπόλοιπες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ. Αυτοί οι όροι αποτελούν ολόκληρη τη συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την υπηρεσία μας και αντικαθιστούμε και αντικαθιστούμε τις προηγούμενες συμφωνίες που μπορούμε να έχουμε μεταξύ μας σχετικά με την Υπηρεσία.

Αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτούς τους όρους ανά πάσα στιγμή. Εάν μια αναθεώρηση είναι υλική, θα προσπαθήσουμε να παράσχουμε προειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών πριν από την πραγματοποίηση νέων όρων. Αυτό που συνιστά μια ουσιαστική αλλαγή θα καθοριστεί κατά τη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας μετά την αποτελεσματικότητα αυτών των αναθεωρήσεων, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, σταματήστε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτούς τους όρους, επικοινωνήστε μαζί μας.